Vilkår for bruk

Disse vilkårene for bruk gjelder for bruken av tjenesten som beskrevet nedenfor. Vi anbefaler deg å lese disse vilkårene nøye slik at du er klar over dine rettigheter og plikter ved bruk av Sitlys tjenester.

Artikkel 1 Definisjoner

1.1 I disse Vilkårene for bruk blir følgende begreper brukt med stor forbokstav, både i entall og i flertall. Disse vilkårene har følgende betydning:

Sitly: 2Care4Kids Group BV, handler også under navnet Sitly.nl, registrert adresse (1017 AZ) Amsterdam, Singel 542, og registrert med Kamer van Koophandel ("Chamber of Commerce") under registreringsnummer 56028458

Innhold: all informasjon som er gjort tilgjengelig for brukerne via nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, Profiler av brukere.

Databank: data som samles inn av Sitly inkludert profiler og annet innhold.

Tjenestene: tjenestene som tilbys av Sitly til brukeren, som beskrevet i art. 3.

Bruker: person som har laget en profil, og som gjør bruk av tjenesten. Dette omfatter både foreldre og dagmødre / barnevakter.

Vilkår for bruk: disse vilkårene for tjenesten.

Innloggingsdetaljer: brukernavn og passord til brukeren, som han/hun bruker for å få tilgang til profilen og for å gjøre bruk av Tjenesten.

Immaterielle rettigheter: alle rettigheter til intellektuell eiendom og tilhørende rettigheter, for eksempel opphavsrett, varemerkerettigheter, databaserettigheter, handel navnerettigheter og tilhørende rettigheter, samt rettigheter til kunnskap og eenlijnsprestaties (tilsvarende tilbud, tilbud som kan sammenlignes med en patentert oppfinnelse).

Party: en delpart (Bruker og / eller Sitly) til disse vilkårene.

Personvernerklæring: Sitly personvernerklæringen, tilgjengelig via www.Sitly/en/privacy.pdf

Profil: en beskrivelse skrevet av brukeren og plassert av brukeren på nettstedet med en beskrivelse av ham/henne, inkludert fornavn, kjønn, fødselsdato, bosted, og eventuelt et bilde.

Nettsted: Sitly nettstedet, tilgjengelig via www.Sitly, og alle undersider.

Artikkel 2 Generelt

2.1 Sitly forbeholder seg retten til enhver tid å endre på og/eller legge til disse Vilkårene for bruk. De mest aktuelle Vilkårene finner du på Nettstedet, eller vil bli brakt til din oppmerksomhet mens du gjør bruk av Tjenesten. Om du skulle fortsette å bruke Tjenesten etter en endring eller et tillegg til disse Vilkårene, aksepterer du de reviderte og/eller utvidet Vilkårene som ugjenkallelige. Om du ikke aksepterer de reviderte og/eller utvidede Tjenestevilkårene, så er den eneste muligheten som gjenstår å stanse bruken av Tjenesten og å slette Profilen din.

Artikkel 3 Tjenesten

3.1 Tjenesten tilbyr deg muligheten til å opprette en Profil, som kan sees av andre brukere og besøkende på Nettstedet. Målet med Tjenesten er å bringe sammen, via Nettstedet, privatpersoner som søker midlertidig omsorg for barn fra en annen privatperson eller en profesjonell person med privatpersoner eller profesjonelle personer som er villige til å tilby barnepass til privatpersoner. Brukere kan danne, på grunnlag av Profilen, en mening om egenskapene og kvalitetene av andre Brukere.

3.2 Tjenesten består av å tilby tilgang til Database for foreldre, barnevakter og dagmødre, som i bytte mot betaling kan bli kontaktet via Nettstedet med mål om å organisere barnepass sammen. På Nettstedet kan ytterligere vilkår ilegges der Brukeren kan benytte seg av Tjenesten. Disse forholdene handler om, sammen med andre saker, hvilken måte Profiler kan opprettes og plasseres.

Artikkel 4 Tilgang til tjenesten og tilgjengelighet

4.1 For å bruke Tjenesten, må du opprette en Profil på den måte som er beskrevet på Nettstedet. Det er uttrykkelig forbudt å opprette en Profil med navnet til en annen person. Under registreringen må du levere innloggingsdetaljer, som du må bruke for å få tilgang til din Profil.

4.2 Du er personlig ansvarlig for at dine Innloggingsdetaljer forblir hemmelig. Det er ikke tillatt å gi fra deg Innloggingsdetaljer til tredjeparter. Du er ansvarlig for all bruk av Tjenesten som er gjort via dine Innloggingsdetaljer. Sitly vil anta at du faktisk er den personen som gjør bruk av dine Innloggingsdetaljer. Om du vet eller har grunn til å tro at dine Innloggingsdetaljer er i hendene til uvedkommende, må du informere Sitly umiddelbart, til tross for din egen forpliktelse til å gjennomføre nødvendige tiltak selv, for eksempel å endre dine Innloggingsdetaljer. Sitly er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av uautorisert tilgang til eller bruk av Nettstedet og/eller Tjenester av tredjeparter.

4.3 Sitly forbeholder seg retten til enhver tid, uten forvarsel og uten å være ansvarlig på noen måte for deg å (i) gjøre prosedyre- eller tekniske endringer og/eller forbedringer av Nettstedet og/eller Tjeneste og (ii) til å fjerne eller blokkere eller begrense tilgangen til Tjenesten eller din Profil (midlertidig eller permanent).

4.4 Sitly er på ingen måte ansvarlig for eller erstatningspliktig overfor deg for eventuelle tap eller skader som følger av (midlertidig) utilgjengelighet eller mangel av adgang til Nettstedet og/eller Tjenesten.

4.5 Sitly gir ingen garantier, forpliktelser eller erstatninger med hensyn til kvalitet, sikkerhet, legitimitet, integritet eller riktigheten av Nettstedet og Tjenesten, med mindre annet er angitt i disse Vilkårene.

4.6 Du er selv ansvarlig for kjøp og/eller korrekt funksjon av infrastruktur og pålitelige teletjenester (inkludert Internett-tilkobling) som er nødvendig for bruk av Tjenesten.

Artikkel 5 Bruk av tjenesten

5.1 Sitly har ingen kunnskap om og/eller engasjement med innholdet. Sitly er ikke en formidlingstjeneste. Formålet med Tjenesten er utelukkende for å bringe sammen etterspørsel og forsyning av Tjenester innen barneomsorg og barnevakt. Sitly overvåker ikke kvaliteten eller karakteristikken av Brukere. Sitly aksepterer derfor ikke ansvar for kvaliteten eller karakteristikken av Brukerne og er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av plassert reklame eller utvalgte kandidater.

5.2 Du må selv foreta et valg om du vil inngå samtaler med kandidater, og for å gjøre (finansielle) avtaler på grunnlag av dine egne ønsker og kriterier. Valg av og beslutningen om å stole på omsorgen for barnet/barna dine til en Bruker, eller å gjennomføre barnepassarbeid for en forelder, ligger helt med deg. Sitly har ettertrykkelig ingen innblanding med noen kontakt gjort mellom Brukere som følge av bruk av Tjenesten eller med noen arrangementer og/eller avtaler som følger av denne kontakten. Skulle du være misfornøyd eller om du skulle ha en klage om en Bruker, kan du rapportere dette via en e-post til info@sitly.no.

5.3 Du er selv helt ansvarlig for alle handlinger du utfører med hjelp av Nettstedet og/eller Tjenesten.

5.4 Brukere og besøkende er ikke tillatt til:

a. å gjøre bruk av noen andre verktøy enn de som er godkjent av Sitly for å søke i Nettstedet eller i Databasen, å gjøre bruk av data mining, roboter, eller andre former for innsamling av data, eller å bruke noen programvare og/eller maskinvare og/eller løsninger (under egen ledelse eller gjort tilgjengelig av andre) for å få tilgang til informasjon som er gjort tilgjengelig via Databanken eller spider, skjermskrape, søk, eller på annen utilbørlig måte gjøre bruk av og/eller se Databasen.

b. å samle informasjon om andre Brukere via Tjenesten for andre formål enn de som er nevnt i disse Vilkårene for bruk uten eksplisitt skriftlig tillatelse fra Sitly.

c. å kopiere, offentliggjøre, videreselge, bruke til kommersielle formål eller på annen måte gjøre tilgjengelig for tredjeparter Innhold innhentet via Tjenesten.

d. å engasjere tredjepart til å utføre noen av handlingene nevnt i denne artikkelen.

Artikkel 6 Innhold

6.1 Du erkjenner og godtar at Profilen og/eller annet Innhold som du gjør tilgjengelig via Tjenesten kan brukes av andre Brukere. Du erkjenner at Sitly har ingen innflytelse på samsvar med disse Vilkårene for bruk av andre Brukere, og/eller tredjeparter.

6.2 Det er forbudt å plassere Innhold:

a. som er diskriminerende med hensyn til utseende, rase, religion, kjønn, kultur, avstamning eller som på noen måte kan tolkes som krenkende eller upassende, i oppfatningen av Sitly.

b. som oppfordrer til vold mot og/eller trakassering av en annen eller andre, eller som fører til eller er et resultat av utnyttelse eller misbruk av andre, eller som utgjør ulovlig aktivitet eller som fremmer ulovlige aktiviteter.

c. som i den oppfatning av Sitly er i strid med god oppførsel eller god smak eller er voldelig i natur.

d. der personopplysninger av mindreårige er forespurt, hvor personopplysninger om andre er gjort tilgjengelig, eller der dine personlige kontaktdetaljer er inkludert. Skulle Bruker dele innhold av tredjeparter, som for eksempel, men ikke begrenset til, deling av bilder, eller nevning av deres personlige opplysninger i referansene, må Brukeren til en hver tid kunne bevise godkjennelse i tilfelle en konflikt.

e. som inneholder virus, trojanske hester, ormer, boter, eller andre programmer som kan forårsake skade på et automatisert system, eller som kan føre til at et slikt system blir gjort ubrukelig eller utilgjengelige, eller som kan slette eller gi eierskap til et slikt system, eller som er ment å omgå de tekniske sikkerhetstiltakene av Nettstedet og/eller datasystemene til Sitly.

f. som er basert på usannheter og/eller er villedende eller som består av å oppgi falsk identitet og/eller feilaktig antyde at brukeren er koblet med Sitly.

g. som involverer kjedebrev, søppelpost eller spamming og/eller hvorved passord eller andre detaljer som kan spores til enkeltpersoner etterspørres for kommersielle eller ulovlige formål.

h. som krenker rettighetene til Sitly og/eller de av tredjeparter, under men ikke begrenset til immaterielle rettigheter eller rettigheter med hensyn til personvernet.

i. som er i strid med disse Vilkårene for bruk, Personvernerklæringen eller med gjeldende lov og/eller forskrift, som er på annen måte ulovlig eller som kan skade interessene eller ryktet til Sitly.

6.3 Sitly forbeholder seg retten til å forkorte, endre eller avvise Innhold eller å fjerne Innhold fra Nettstedet om dette ses påkrevd av Sitly, uten at du på noen måte vil ha rett til erstatning og/eller uten ansvar ved Sitly.

6.4 Hvis du er av den oppfatning at noe Innhold krenker dine rettigheter eller rettighetene til en annen Bruker eller en tredjepart, vil du umiddelbart rapportere dette til Sitly på den måten som er beskrevet i artikkel 12.

Artikkel 7 Betaling

7.1 Avhengig av valgt abonnement, kan du benytte deg av Tjenesten enten gratis eller mot betaling. Prisen du har betalt for bruk av Tjenesten er avhengig av abonnementet du velger. Abonnementene og tilhørende priser er tilgjengelig på Nettstedet. Klikk her for en oversikt over abonnementer og priser. Abonnementskostnadene for abonnement kjøpt via Iphone-appen er høyere fordi en del av Apples månedlige transaksjonskostnader blir videreført til Abonnenten. Du kan avbryte et abonnenment kjøpt via iPhone-appen i din iTunes-konto. Prisene inkluderer BTW og andre avgifter pålagt av myndighetene, med mindre annet er oppgitt.

7.2 Sitly har rett til å endre prisene belastet med en forvarselstid på minst tre måneder. Skulle du ikke være i enighet med endring i pris, har du rett til å slutte å bruke Tjenesten og fjerne profilen din på datoen når endringen i pris trer i kraft, eller å velge et gratis abonnement med den samme Profilen.

7.3 Betaling skjer på den måte som står beskrevet på Nettstedet. I tilfelle at betalingen ikke skjer innen rimelig tid, forbeholder Sitly seg retten til å umiddelbart si opp avtalen eller å blokkere eller begrense tilgangen til Tjenesten inntil øyeblikket hvor du har oppfylt dine betalingsforpliktelser, inkludert eventuelle kostnader og rente.

7.4 Klager med hensyn til fakturaer og/eller Tjenesten påvirker ikke din forpliktelse til å betale.

Artikkel 8 Immaterielle rettigheter

8.1 De immaterielle rettighetene som gjelder for Tjenesten, inkludert Nettstedet og Databasen, også tekster, look-and-feel, maler av Profiler, video-, lyd- og bilde-materiale som er gjort tilgjengelig via Nettstedet, med unntak av Innholdet, forblir eiendommen til Sitly og/eller dets lisensgivere.

8.2 Under reglene beskrevet i disse Vilkårene for bruk, gir Sitly deg begrenset, personlig, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke underlisensierbar og ikke-overførbar rett til å få tilgang til og å bruke tjenesten, inkludert Databasen, Innholdet, og Nettsiden til de formål som blir angitt i disse Vilkårene for bruk.

8.3 Du beholder i prinsippet de immaterielle rettighetene til innholdet som er lagt inn av deg. Du erkjenner og godtar at tilgjengeliggjøring/opplasting av Innhold av deg gir automatisk Sitly royalty-free, verdensomspennende, ugjenkallelig, underlisensierbar og overførbar lisens til å offentliggjøre dette Innholdet og å kopiere Innholdet og til å lagre Innholdet i Databasen som lenge som er nødvendig for å tilby Tjenesten.

8.4 Du gir eksplisitt avkall på alle personlige rettigheter som er nevnt i artikkel 25 i Auteurswet ("Forfatters Lov"), herunder rett til å bli navngitt og retten til å motsette seg endringer, så langt som dette er tillatt i henhold til den loven.

8.5 Du bekrefter for Sitly at du eier alle rettigheter til Innholdet, og at du er fullt autorisert til å tildele lisensen som forutsatt i denne artikkelen til Sitly.

8.6 Det er uttrykkelig forbudt å laste ned, kopiere, endre, reversere, eller å offentliggjøre informasjon som er gjort tilgjengelig via Tjenesten eller Nettstedet, eller å bruke slik informasjon til andre formål enn de som er nevnt i disse Vilkårene for bruk, med mindre Sitly eller rettighetshaverne samtykker til dette, eller med mindre obligatorisk Norgesk lov uttrykkelig tillater slik bruk.

Artikkel 9 Personvern

9.1 Når du oppretter din Profil og under bruk av Tjenesten, gjør du dine (personlige) opplysninger tilgjengelig for Sitly. Disse (personlige) opplysningene vil bli behandlet i samsvar med Sitly sin Personvernerklæring og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Artikler 10 Garantier og erstatninger

10.1 Du har ansvar for Sitly for, og fullt ut beskytter Sitly mot, eventuelle skader og kostnader påført eller pådratt av Sitly som et resultat av (i) en klanderverdig feil av deg i å samsvare med Vilkårene for bruk, (ii) eventuelle handlinger utført av deg mens du gjør bruk av Tjenesten, eller (iii) enhver ulovlig handling. Eventuelle kostnader eller skade påført Sitly i forbindelse med disse punktene vil bli møtt av deg.

10.2 Du bekrefter for Sitly at all informasjon som du oppgir når du oppretter din Profil eller skriver Innholdet er komplett, oppdatert, og nøyaktig. Du erkjenner at nøyaktigheten, den oppdaterte natur, og fullstendigheten av Innholdet som blir gjort tilgjengelig er av stor betydning for den optimale funksjonen av Tjenesten.

10.3 Du bekrefter for Sitly at du er autorisert til å benytte deg av Tjenesten, og at du vil handle i samsvar med disse Vilkårene for bruk. Du dekker Sitly mot krav fra tredjeparter basert på påstanden om at bruk av Tjenesten av deg, inkludert men ikke begrenset til plassering av Innhold er ulovlig.

Artikkel 11 Ansvar

11.1 Sitly påtar seg intet ansvar for skader som følge av levering av Tjenesten, eller som et resultat av ulovlige handlinger eller på annen måte, så langt det er tillatt i henhold til obligatorisk lov.

11.2 Hvis Sitly er ansvarlig overfor deg for skade, uansett grunn, så er dette ansvaret i alle tilfeller begrenset per forekomst (der en koblet serie av hendelser regnes som en forekomst) til bidragene (inkludert BTW) betalt av deg til Sitly under inneværende kalenderår for Tjenesten som har ført til ansvar ved Sitly.

11.3 Sitly er på ingen måte ansvarlig for følgeskader, inkludert rene økonomiske tap, tap av omsetning eller fortjeneste, tap av data eller immaterielle skader forbundet med eller som oppstår som en følge av Tjenesten.

11.4 Begrensningene nevnt i denne artikkelen er ikke aktuelle i tilfelle av overlagt og/eller bevisst hensynsløshet utført av Sitly selv og/eller dens ledelse.

11.5 For eksistensen av noen rett av deg til kompensasjon er det påkrevd at du rapporterer den aktuelle skaden skriftlig så snart som mulig etter dens opptreden til Sitly. Eventuelle krav på erstatning mot Sitly bortfaller 12 måneder etter at kravet oppsto.

Artikkel 12 Rapportering av ulovlig informasjon

12.1 Sitly er ikke ansvarlig for eventuelle skader forbundet med (ulovlig) bruk av Nettstedet. Sitly er kun forpliktet, under de vilkår som fremgår nedenfor, og etter å ha mottatt en rapport, til å fjerne eventuelle umiskjennelig ulovlig materiale eller å sette en stopper for eventuelle umiskjennelig ulovlige aktiviteter.

12.2 Sitly har etablert en prosedyre som gjør at tilstedeværelsen eller tilgjengeligheten til mistenkt ulovlig materiale kan bli rapportert til Sitly. Dette kan skje via en e-post til info@sitly.no eller ved å klikke på knappen "Rapporter bruker" som er tilstede på profilsider og i mottatte e-poster.

12.3 Sitly forbeholder seg retten til å nekte å blokkere materiale eller å sette en stopper for aktiviteter, om Sitly skulle ha legitim grunn til å betvile riktigheten av rapporten eller riktigheten av eventuelle bevis sendt med rapporten eller om en vurdering av interesser krever dette. I dette tilfellet kan Sitly be om en rettslig dom fra en autorisert dommer i Norge, noe som indikerer at det aktuelle materialet eller aktiviteten er ulovlig.

12.4 Sitly skal ikke på noen som helst måte være nødvendig å være part i en konflikt mellom personen som er ansvarlig for rapporten, og noen tredjepart.

12.5 Personen som sender rapporten dekker Sitly mot alle krav fra tredjepart i forbindelse med blokkering eller fjerning av materiale eller for å sette en stopper for aktiviteter. Skadeerstatningen/dekningen gjelder alle kostnader og skader pådratt og påført av Sitly i forbindelse med et slikt krav, inkludert, men ikke begrenset til restitusjon av kostnader for juridisk bistand.

Artikkel 13 Varighet og Oppsigelse

13.1 Hvis du gjør bruk av et gratis abonnement, har du rett til å slutte å bruke Tjenesten og å fjerne Profilen din når som helst.

13.2 Hvis du gjør bruk av et betalt abonnement, er Tjenesten tilgjengelig i en tidsperiode valgt av deg. Hvis du har valgt et abonnement for en fast periode, kan ikke dette bli kansellert før utløpet av denne perioden, og Sitly er ikke pålagt å tilbakebetale eventuelle beløp du har betalt på forhånd for bruk av Tjenesten om du velger å slutte å bruke Tjenesten eller å fjerne Profilen din. Om du har blitt enig om å bruke Tjenesten på ubestemt tid, eller om Tjenesten har blitt implisitt utvidet på slutten av den avtalte perioden, så kan Tjenesten avbrytes når som helst med en oppsigelsesperiode på en (1) måned. I det siste tilfellet skal eventuelle beløp du har betalt bli tilbakebetalt i forhold til tidsperioden som er utløpt.

13.3 Sitly påpeker at du ikke kan gjøre bruk av afkoelingstermijn ("angrefristen") som nevnt i artikkel 7: 46d del 1 BW (Norgesk sivilrettkode). Tjenesten blir utført i direkte samsvar med avtalen, som forutsatt i artikkel 7: 46i del 5 under 1 BW.

13.4 I tilfelle av oppløsning av avtalen, så vil ingen kansellering finne sted av Tjenester som Sitly allerede har levert og/eller utført, og alle tilhørende betalingsforpliktelser. Summer som er fakturert av Sitly før oppløsningen i forbindelse med Tjenester Sitly har riktig levert eller utført skal fortsatt betales, med hensyn til det som nevnt i forrige setning, og skal betales i øyeblikk av oppløsningen av avtalen.

13.5 Ved avslutning av avtalen, uansett årsak, vil din rett til bruk av Tjenesten og din tilgang til Tjenesten bli trukket tilbake. Sitly vil fjerne profilen din direkte ved avslutning av avtalen, uansett årsak. Sitly forbeholder seg retten til å bruke alt innhold som nevnt i artikkel 8. Men Sitly vil, ved forespørsel fra deg, fjerne eller anonymisere alt Innhold. Sitly er ikke påkrevd å levere til deg og/eller å konvertere noe Innhold etter avslutningen av avtalen.

Artikkel 14 Diverse

14.1 Norgesk lovgivning er gjeldende for disse Vilkårene for bruk og til bruk av Tjenesten og Nettsiden. Anvendelse av Vienna Sales Convention (CISG) er uttrykkelig unntatt.

14.2 Eventuelle konflikter som oppstår mellom deg og Sitly skal legges fram for den autoriserte dommeren i arrondissement ("distriktet") i Amsterdam med mindre ufravikelig lov krever at konflikten legges fram for en annen dommer.

14.3 Sitly kan overføre rettigheter og plikter som oppstår fra disse Vilkårene for bruk til andre, og vil informere deg om dette vil skje. Hvis du ikke finner denne overføringen av rettigheter og plikter akseptabelt, så kan du slutte å bruke Tjenesten, og fjerne Profilen din.

14.4 Dersom en del av disse Vilkårene for bruk skulle være eller bli ugyldige, så vil du og Sitly forbli bundet til det som gjenstår. Sitly skal erstatte den ugyldige delen med vilkår som gjelder og som de juridiske konsekvensene, med hensyn til innholdet og hensikten med disse Vilkårene for bruk, skal så langt som mulig stå i enighet med den ugyldige delen.

Personvern

Sitly tar ditt personvern på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Sitly alltid handle i samsvar med Wet Bescherming Persoonsgegevens ("Lov om vern av personlige opplysninger"). Denne siden inneholder Sitly sin Personvernerklæring. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom denne Personvernerklæringen. Ord med stor forbokstav i denne Personvernerklæringen er definert i Vilkårene for bruk.

1. Hva er Sitly?

Sitly er en nettbasert tjeneste hvor målet er å bringe sammen, via Nettstedet, privatpersoner som ønsker å organisere midlertidig omsorg for barna sine/barn av andre privatpersoner eller profesjonelle personer med privatpersoner eller profesjonelle personer som er forberedt på å tilby barnepass-tjenester til privatpersoner. Brukere kan danne, på grunnlag av brukerprofilene, en vurdering av egenskapene og kvalitetene til andre brukere.

Sitly er en del av besloten vennootschap ("Aksjeselskapet") 2Care4Kids Group B.V., også under navnet Sitly, registrert adresse (1017 AZ) Amsterdam, Singel 542, og registrert med Handelskammeret i Amsterdam med registreringsnummer 56028458. Måten dine personlige opplysninger blir lagret og brukt er registrert med College Bescherming Persoonsgegevens ("Styret for beskyttelse av personlige opplysninger") under registreringsnummeret m1517431.

2. Hva slags informasjon blir samlet og behandlet av Sitly?

Profil

For å skape kontakt med andre brukere må du først opprette en personlig Profil. Når du oppretter en slik Profil, vil du bli bedt om å oppgi visse opplysninger om deg selv. Du er ikke forpliktet til å oppgi alle detaljer. Følgende opplysninger er obligatoriske for alle brukere:

• fornavn og etternavn

• Gyldig e-postadresse og passord

• Postnummer og husnummer

• Personlig beskrivelse

For barnevakter og dagmødre så er følgende detaljer også obligatoriske:

• Fødselsdato

• Kjønn

• Timeslønn

• Tilgjengelighet

Eventuelt supplert med:

• Mobilnummer

• Antall år med barnepass-erfaring

• Erfaring med aldersgrupper av barn

• Referanser

• Maksimalt antall barn du kan være barnevakt for på en gang

• Jobb/studie

• Røyker: ja/nei

• Språkevner

• Relevant utdanning/opplæring

For foreldre er følgende detaljer også obligatorisk:

• Barnepass-preferanser

• Antall barn

• Kjønn på barn

• Fødselsdato for barn

• Forventer: ja/nei

Du kan endre informasjonen du gir til enhver tid.

Du kan også legge til annen informasjon i Profilen din, for eksempel bilder eller en link til nettstedet ditt.

Din Profil er i prinsippet offentlig. Dette betyr at den kan bli besøkt av hvem som helst. Du kan også sette opp din Profil slik at den bare er synlig for brukere som også har en Profil. Du kan endre denne innstillingen når som helst.

Innhold

Sitly lagrer og behandler alt Innhold som du gjør tilgjengelig via Sitly. Hvis du publiserer Innhold, for eksempel din Profil, så andre brukere gjøre bruk av eller reagere på Innholdet.

Om du avslutter din Profil, så vil Sitly umiddelbart gjøre din Profil utilgjengelig. Men Sitly forbeholder seg retten til å bruke alt Innhold i samsvar med Vilkårene for bruk. Sitly vil fjerne eller anonymisere Innholdet, om du ber om dette.

Automatisk generert informasjon

For å sikre effektiv drift av Sitly (for eksempel for å sikre at sidene vises riktig, og for å sikre sikkerheten av Tjenesten), så krever Sitly visse opplysninger. Derfor vil Sitly samle automatisk generert informasjon om din nettoppførsel mens du bruker Sitly. Denne informasjonen består av din IP-adresse (din datamaskin sitt nummer på Internett, som gjør det mulig å gjenkjenne din datamaskin), type nettleser (dataprogram som muliggjør visning av websider), datamaskinsystemet du bruker og de sidene du besøker på Nettstedet.

Om Sitly bruker denne informasjonen, så vil det alltid være anonymt.

3. Hva er cookies og hvordan bruker Sitly dem?

Hva er cookies?

Sitly bruker cookies for å samle inn data. Cookies er små tekstfiler som er lagret på harddisken eller i minnet på datamaskinen. Cookies brukes for eksempel for å beholde dine favorittinnstillinger for en bestemt tjeneste, webside eller nettside. Cookies kan også brukes for å sikre at du ikke ser en viss reklame for ofte, eller for å registrere hvor ofte en bestemt annonse vises.

Hva slags cookies bruker Sitly, og hvorfor?

Permanente cookies

Nettstedet bruker permanente cookies for å kjenne igjen når du besøker Nettstedet. På denne måten kan Sitly huske dine preferanser (for eksempel påloggingsnavn eller foretrukket språk), og for å ta vare på informasjon om hvorvidt du har gitt tillatelse for at cookies plasseres. Dette sikrer at du ikke trenger å gjentatte ganger skrive inn dine preferanser. Du kan enkelt fjerne disse permanente informasjonskapslene via innstillingene i nettleseren din (se nedenfor). Hvis det ikke er nødvendig å lagre dine personlige opplysninger i en cookie, så vil ikke Sitly gjøre det.

Sessioncookies

Nettstedet gjør bruk av sessioncookies for å sjekke om du er logget inn eller ikke. Dette sikrer at du ikke trenger å logge inn hver gang du navigerer til en annen side. Disse informasjonskapslene blir fjernet så snart du lukker nettleseren.

Google Analytics cookie

Nettstedet gjør bruk av Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies som beskrevet ovenfor. Informasjonen som blir generert av informasjonskapselen om din bruk av Nettstedet (inkludert din IP-adresse) blir sendt til Google og lagret på selskapets servere i USA. Google er medlem av Safe Harbor-programmet for det amerikanske handelsdepartementet, som betyr at det er et passende nivå av beskyttelse av dine personlige opplysninger. Google bruker denne informasjonen for å kunne gi Sitly informasjon om hvordan du bruker nettstedet, for å utarbeide rapporter om aktivitet på nettstedet, og for å tilby andre tjenester knyttet til aktivitet på nettstedet og Internettbruk. Google kan bare gjøre denne informasjonen tilgjengelig for tredjeparter dersom de er juridisk forpliktet til å gjøre det, eller om tredjeparter behandler denne informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke kombinere din IP-adresse med andre opplysninger i besittelse av Google.

Cookies fra sosiale nettverk

Nettstedet inneholder knapper som kan brukes til å dele visse sider på Facebook. Disse knappene inneholder små koder som er gjort tilgjengelig av Facebook. Ved hjelp av denne koden kan Facebook plassere cookies. Sitly har ingen innflytelse over eller medvirkning til dette, og ber deg om å se gjennom Facebooks personvernerklæring.

Hvordan kan jeg deaktivere cookies?

Hvis du ikke ønsker å akseptere cookies, så kan du alltids deaktivere denne funksjonen i nettleseren din. Du kan også fjerne cookies via nettleseren din som er lagret på datamaskinen. Du finner mer informasjon om dette i hjelpefunksjonen i nettleseren din. Hvis du deaktiverer cookies, så er det mulig at enkelte funksjoner ikke vil fungere, eller at visse tjenester ikke vil være tilgjengelige for deg.

Om du bare ønsker å deaktivere cookies lagt inn av tredjeparter for å registrere din nettoppførsel, så kan du klikke på følgende link: http://www.youronlinechoices.eu

4. For hvilket formål bruker Sitly informasjon om meg?

Formål

Sitly vil bruke informasjon om deg til følgende formål:

• For å gjøre bruk av tjenesten mulig.

• For å sende deg informasjon om Sitly sine tjenester, og for å reagere på spørsmål og/eller klager du måtte ha.

• For å kunne sende deg informasjon om produkter og tjenester fra Sitly sine partnere, om du har gitt tillatelse til dette.

• For å generere anonym statistisk data.

• For å sikre Tjenesten, og for å forandre og forbedre Tjenesten.

• For å behandle betalinger.

• For å kunne gi informasjon om deg til tredjeparter hvis du har gitt tillatelse til dette, eller hvis det kreves av lov eller forskrift.

Sitly vil holde deg oppdatert om utviklingen av Tjenesten. Hvis det for eksempel er en ny utvidelse til Tjenesten, eller hvis en oppdatering skal skje, så vil Sitly informere deg om dette. Sitly kan også holde deg informert om nåværende eller fremtidige tilbud.

Om du ikke ønsker å motta e-postmeldinger fra Sitly, kan du avslutte abonnementet via www.Sitly/innstillinger/profil. En lenke som lar deg avslutte abonnementet er også inkludert i hver e-post som Sitly sender deg.

Sitly bruker automatisk genererte data for statistiske formål, og også for beskyttelsen og forbedringen av Sitly. Denne informasjonen kan gis til tredjeparter, forutsatt at den er helt anonym, og dermed ikke kan spores til deg personlig (ingen personlige detaljer).

Bruk av tredjeparter

Sitly vil ikke gi dine opplysninger til tredjeparter for direkte markedsføringsformål (for eksempel for å sende spesialtilbud) uten din tillatelse.

Sitly kan gi dine opplysninger til tredjepart, forutsatt at du eksplisitt har gitt tillatelse til at dette skal skje i forhold til en bestemt tredjepart og/eller hvis disse detaljene ikke kan spores tilbake til deg personlig (for eksempel automatisk generert informasjon, ikke inkludert IP-adresse). Sitly kan også gi dine opplysninger til en tredjepart hvis det er nødvendig i henhold til lover eller forskrifter, hvis det kreves i en rettssak, eller hvis vi mener at det er nødvendig å gjøre dette for å beskytte rettighetene til Sitly.

Nettstedet kan inneholde hyperkoblinger som når den klikkes, vil føre til at du forlater Sitly sitt Nettsted og havne på nettsiden til en annen part. Sitly har ingen innflytelse over tjenestene og/eller nettsteder som er lenket til fra Sitly sitt Nettsted. Det kan derfor ha seg at en annen personvernerklæring gjelder disse tjenestene og/eller nettstedene. Sitly sin Personvernerklæring gjelder bare for (personlige) opplysninger innhentet via Tjenesten. Sitly påtar seg intet ansvar for (funksjonene til og/eller innholdet til) tjenester og/eller nettsteder for tredjeparter.

5. Hvordan beskytter Sitly dine personlige opplysninger?

Sitly vil gjøre nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine (personlige) opplysninger mot tap og mot enhver form for ulovlig behandling. Blant andre tiltak vil Sitly sikre at alle dine personlige detaljer er sikkert lagret.

6. Undersøking og korrigering av dine detaljer

Du kan se og eventuelt endre dine (personlige) opplysninger i din Profil når som helst. Om du ønsker å vite hvilke detaljer Sitly har lagret om deg, eller om du ønsker å endre opplysninger som ikke står på Profilen din, så kan du ta kontakt med oss ​​via info@sitly.no

7. Overføring av data til land utenfor EU

For tekniske eller driftsmessige årsaker kan det være nødvendig å overføre dine detaljer til (serverne til) selskaper og/eller tjenesteleverandører alliert med Sitly i USA eller andre land utenfor Europa. Sitly forsikrer at personopplysninger bare blir overført til land der regjeringen har ansett at slike organisasjoner må love et passende nivå av sikkerhet for personlige opplysninger og/eller for selskaper som har meldt seg i den såkalte Safe Harbour Principles.

8. Kan mindreårige bruke Sitly?

Om du er yngre enn 16 må du ha tillatelse fra dine foreldre før du oppretter en Profil. Ved å akseptere denne Personvernerklæringen bekrefter du at du er 16 år gammel eller eldre, eller at du har tillatelse fra dine foreldre eller verge til å opprette en Profil.

9. Kan denne Personvernerklæringen endres?

Denne Personvernerklæringen kan endres. Slike endringer vil bli annonsert på Nettstedet og/eller i en melding til deg.

10. Spørsmål?

Skulle du ha noen spørsmål om denne Personvernerklæringen, kan du sende en e-post til info@sitly.no